Träff med tillgänglighetsnätverket i Luleå 23 april

Anställda inom den regionala biblioteksverksamheten (länsbiblioteksverksamheten) i Sverige träffas regelbundet i olika nätverk. T ex finns nätverk för barnbiblioteksverksamhet, digidel, tillgänglighet, skönlitteratur för vuxna, Barn-bibliotek-webb. Den 23 april deltog jag i en träff för regionala tillgänglighetsfrågor i Luleå.

Helena Kettner Rudberg och Tobias Willstedt deltog och förmedlade nyheter från MTM. Bl a arbetar de efter en ny förordning från 2015 där målgruppen utökats från att bara gälla personer med läsnedsättning (ca 6% av befolkningen) till att nu också innefatta personer med lässvårigheter (ca 13% av befolkningen). Nu ska MTM fungera som ett nationellt kunskapscentrum och självständigt driva t ex tidningen 8 dagar. Särskilda satsningar som man gör 2015 är en stor marknadsföringsinsats mot skolbiblioteken och syncentralerna, och arbetet med ”Talboken kommer”. Övergången till digital distribution har skett gradvis från nedladdning på biblioteken till egen nedladdning. Taltidningarna håller på att digitaliseras och nu är det dags för Talboken kommer för att kunna hjälpa äldre it-ovana.

MTM har nu också tagit över verksamheten med läsombud, vilket är ett nytt statligt uppdrag som tillkommit efter att man inlemmat Centrum för lättläst i sin verksamhet. Läsombud är vårdpersonal/frivilliga som läser högt på äldreboenden och LSS. Idag finns ca 7000 läsombud i Sverige. Nu önskar MTM sprida verksamheten till fler län och kommuner så att det blir en nationell likvärdighet. Regionbiblioteken får gärna anordna inspirationsträffar för kommunerna med biblioteken, vårdpersonal, vårdchefer, studieförbund, anhörigstöd, demensförbund m fl. MTM deltar gärna i dessa uppstartsträffar.

”Talboken kommer” med direkt digital överföring av talböcker för äldre it-ovana har nu pilottestats och en förstudie ska vara klar i mitten av maj. Det som krävs för att tjänsten ska fungera är et nytt användargränssnitt hos MTM, bredbandsutbyggnad till användarna och spelare och introduktion till brukarna. Post och telestyrelsen betalar portot idag för utskick av talböcker, dessa pengar kan kanske användas till utbyggnad av bredband istället.

Efter MTMs presentation presenterades en taxonomi för regionalt tillgänglighetsarbete i sju steg. Vi kom fram till att det är ett mycket användbart redskap som kan appliceras på de flesta regionala biblioteksverksamheter. Dokumentet kommer att revideras efter förslag från gruppen och presenteras i slutgiltig form i höst.

Sen fick vi en presentation av tillgänglighetsarbetet i Norrbotten av Desirée Öberg som både är bibliotekarie och teckentolk. Desirée menar att döva inte har särskilda behov, de har vanliga behov som måste tillgodoses med särskilda insatser. Teckenspråk är de dövas modersmål, svenska är deras andraspråk. Därför har kommunerna särskilt ansvar att skydda och arbeta för teckenspråket. Desirée har bl a översatt lånereglerna till teckenspråk och spelat in en film som nu finns på bibliotekens hemsidor www.bibblo.se. Här finns också tillgänglighetsguider till alla bibliotekslokaler i länet med checklistor. Biblioteken har sagostunder med TAKK för förskolan som kan vara bra för barn med olika svårigheter. Desirée har också spelat in boktips på teckenspråk som ligger på Pite Stadsbiblioteks facebooksida. https://www.facebook.com/bokbaten/posts/818532891573593?notif_t=like#!/Pitea.Stadsbibliotek?fref=ts

Nätverksträffen avslutades med en diskussion kring handlingsplaner för tillgänglighet som ju ska finnas för alla verksamheter inom regionerna och kommunerna före 2016 enligt Kulturrådet. Myndigheten för delaktighet och Regionbibliotek Östergötland har användbara mallar och checklistor som alla kan använda sig av. Handlingsplanerna är inte bara till för besökarna, utan också för de anställda så att personer med funktionshinder ska kunna jobba hos oss. Denna plan ska revideras årligen.  Handlingsplanerna borde kunna fungera som viktiga redskap för politiken, att visa på vad olika åtgärder kostar osv. De får en trippel funktion både som redskap, mål och mått på den nationella, regionala och lokala nivån. Men det går trögt, biblioteksplaner är mer i ropet än tillgänglighetsplaner. Här finns en hel del material samlat: https://bibliotek25.wordpress.com/2013/10/25/nystart-for-tillgangligheten/

/Cecilia

 

 

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s